Samandağ Devlet Hastanesi

HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Samandağ Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Yönetimi Birimleri

Güncelleme Tarihi: 01/02/2018

Hastanemizde Faal Durumda Bulunan Komisyonların Listesi

Hks Kalite Yönetim Birimi Üye Ve Sorumluları

Bina Turları Komisyonu

Tesis Güvenliği Komitesi

2017 Yılı Döner Sermaye Komisyonu

Döner Sermaye Performans İnceleme Heyeti

Faturalama Değerlendirme Ve Takip Komisyonu

Akılcı İlaç Kullanımı Komisyonu

Antibiyotik Kullanımı Kontrol Komisyonu

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Sterilizasyon Komisyonu

İhtiyaç Tespit Komisyonu

Hasta Güvenliği Komitesi

Çalışan Sağlığı Ve Güvenliği Komitesi

Çalışanların Görüşlerini Değerlendirme Komisyonu

Hasta Ve Çalışan Anketlerini Değerlendirme Komisyonu

Eğitim Komitesi

Enerji Kullanımı Denetleme Takip Komisyonu

Tıbbi Cihaz Yönetiminden Sorumlu Komisyon

Laboratuvar Hizmetleri Analiz Komisyonu

Klinik Nutrisyon Komisyonu

Tıbbi-Tıbbi Olmayan Atık Denetleme Komisyonu

Farmakovijilans Sorumlusu

Beyaz Kod Komisyonu

Mavi Kod Komisyonu

Mavi Kod Uygulama Ekibi

Pembe Kod Komisyonu

Staj Değerlendirme Komisyonu

Temizlik Komisyonu

Radyasyon Güvenliği Komitesi

Hasta Ve Hasta Yakınlarının Dilek, Şikayet, Öneri Bild. Alma Ve Değ. Kom.

Hastane Konseyi

İş Sağlığı Ve Güvenliği Komisyonu

Tranfüzyon Komitesi

Hastane Risk Analizi Komisyonu

Sağlık Kurulu

Anket Uygulama Ekibi

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik Ve Nükleer Tehlikeler Ekibi

Mhrs Değerlendirme Komisyonu

İlaç Yönetiminden Sorumlu Ekip

Materyovijilans Sorumlusu

Arşiv Ayıklama Ve İmha Komisyonu

Klinik Kalite İyileştirme Komisyonu

Bölüm Bazlı Göstergeleri İyileştirme Komisyonu

Hap Hazırlama Komisyonu