Evde Sağlık Hizmetleri
28 Haziran 2017

     Evde Sağlık Hizmetleri, Sağlık Bakanlığının Dönüşüm projesinde yer alan sağlık hizmetlerinden birini oluşturmaktadır. Bilindiği üzere sağlık hizmetlerinde hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Bu değişimler halkımızın sağlık hizmeti alma  kalitesini yükseltme amacı taşımaktadır. Halkımız bunu fazlasınca hak etmektedir. 

    Söz konusu sağlık hizmetlerinden biri olan Evde Sağlık Hizmetleri Sağlık Bakanlığının öncülüğünde tüm ülkede olduğu gibi Hastanemizde de 2011 Ocak ayından  itibaren ihtiyaç sahibi hastalara hizmet verilmeye başlanmıştır.

Evde Sağlık Hizmetlerinin Amacı nedir? 

    Evde sağlık  hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylerin sosyal ve psikolojik  danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde  muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi   bakım,  takip ve rehabilitasyon, ağız ve diş sağlığı hizmetlerini evinde ve aile ortamında sunulması amacını taşır.

Hangi Hastalara Hizmet Verir? 

    Evde Sağlık Hizmetleri; İlk aşamada yatağa bağımlı hastalar olmak üzere; bedensel engeli nedeniyle evde tıbbi desteğe ihtiyacı olan, KOAH vb. solunum sistemi hastalığı olan, terminal dönem palyatif bakım hastalığı olan, ileri derecede kas hastalığı olan bireylere evinde ve aile ortamında sağlık hizmeti verir.

Evde Sağlık Hizmetleri Ekibinde Kimler Çalışır? 

    Evde sağlık hizmetleri ekibinde asgari bir tabip, bir hemşire, bir sağlık memuru ve bir şoför görevlendirilir. Mevcut olması halinde bir fizyoterapist, bir diyetisyen, ihtiyaç halinde bir psikolog, bulunmaması halinde ise sosyal çalışmacı veya her ikisi birden bu ekibe dahil edilebilir.

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi Nasıl Çalışır? Vatandaşlar Bu Birime Nasıl Ulaşabilir?

    Evde sağlık hizmetleri randevu sistemi ile ve mesai saatleri içinde çalışır ve hizmetin sunulduğu alan sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu il veya ilçenin belediye mücavir alanı ile sınırlıdır. 

    Başvurular, hastalar veya aile bireyleri tarafından Evde sağlık Hizmeti Başvuru formu ile yazılı olarak veya müdürlük bünyesindeki koordinasyon merkezinin 444 38 33 numaralı telefonuna veya sağlık kurumları bünyesindeki birimlerin telefonlarına müracaat ile sözlü olarak veya toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi veya aile hekimleri aracılığı ile yapılabilir. 

Hasta Ziyaretleri Hangi Sıklıkla Yapılır? Ve Ne Kadar Sürer? 

    Evde sağlık hizmetleri randevu sistemine dayalı olarak yürütülür. Vakanın durumuna göre günlük, haftalık veya aylık dilimler halinde önceden hazırlanan plan doğrultusunda hasta ziyaret edilerek bakım ve tedavileri düzenli olarak yapılır. Hastanın hangi sıklıkla ziyaret edilmesi gerektiği bakım ve tedavi planı doğrultusunda hekim tarafından belirlenir. Ayrıca lüzum halinde hastaların klinik tedavileri için hastaneye nakilleri yapılır. Hastalarımızın sağlık ihtiyaçları ve hastalık halleri sona erene kadar gerekli bütün sağlık hizmetleri en iyi şekilde sağlanır.