Refakat Politikamız Ve Refakatçi Kuralları
02 Haziran 2022

 1. Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilmektedir.
 2. Refakatçi vizite ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır
 3. Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Birden fazla refakatçinin bulunması gereksiz yere kalabalık oluşturacağı ve hastanenin işleyişinin engelleyebileceği için bir refakatçi yeterli bulunmuştur.
 4. Kadın servisinde erkek refakatçi kalamaz.
 5. Refakatçiler adlarına düzenlenmiş refakat kimlik kartlarını sürekli takılı tutmak mecburiyetindedirler.
 6. Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.
 7. Özel oda dışındaki refakatçilere yatak verilme mecburiyeti yoktur. Refakatçilerin istirahat edebilmeleri için hasta odalarında bulunan refakatçi koltuklarını kullanabilirler.
 8. Refakatçiler(hekim ve hemşire direktifleri dışında)hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır.
 9. Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir.
 10. Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.
 11. Refakatçiler hastanede tütün ve alkollü madde kullanamazlar.
 12. Öneri, teşekkür ve şikâyetlerinizi Hasta İletişim Birimi, dilek öneri kutuları ve WEB sayfamızda dilek öneri(e-posta) aracılığı ile iletebilirsiniz.
 13. Refakatçiler hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek-içecek vermemelidir.
 14. Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmamalı, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemelidir.
 15. Yoğun Bakım Ünitesinde hasta refakatçisi bulundurulmamaktadır.
 16. Süresi biten refakatçi kimlik kartları yenilenmelidir.
 17. Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanabilirler.
 18. Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidirler.
 19. Refakatçilerin; sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir.

 

         ACİL ŞİFALAR DİLERİZ.