İdari Birimler
05 Mayıs 2022

 • İNSAN KAYNAKLARI
 • TİG
 • İSTATİSTİK
 • ADLİ BİRİM
 • ARŞİV
 • STOK KONTROL BİRİMİ - DEPOLAR
 • HASTA HAKLARI BİRİMİ 
 • SATIN ALMA SERVİSİ
 • ALACAK TAKİP BİRİMİ
 • DÖNER SERMAYE VE BÜTÇE BİRİMİ
 • SAĞLIK KURULU
 • EVRAK KAYIT
 • İDARİ MEMURLUK