Çoğrafi Yapı
03 Temmuz 2017

Akdeniz Bölgesinin Doğu Akdeniz bölümünde , Hatay iline bağlı bulunan  ilçenin, doğusunda Antakya, kuzeyinde İskenderun, güneyinde  Yayladağı batısında Akdeniz bulunmaktadır. Yüz ölçümü 446 km ² ‘dir.
           
           İlçe,  kuzey batıdan Amanos-Musa dağı, güney doğuda Keldağ-Ziyaret dağı, batısında Akdeniz, doğusunda Samandağı , kuzey doğusunda Musa dağı yer alır. Amanos dağlarının batı kısmını oluşturan ilçe Binboğa dağlarına kadar uzanmaktadır.  İlçenin denizden yüksekliği 15 m. olup denize doğru bu yükseklik azalır. Amanos dağlarının uzantısı olan , Musa dağının eteklerinden başlayan ve denize açılan vadi topraklarında yerleşmeler yoğundur.
         
           Ziriye boğazı,  Asi nehrinin Amik ovası ile Samandağ ovası arasında oluşturduğu en önemli boğazlardandır.  Asi nehri Amanoslar ve Keldağ- Kasir dağı arasında bulunan Ziriye boğazından geçerek , Akdeniz’e dökülür. Ayrıca ilçe de Asi nehrinin yan kollarını oluşturan küçük Karaçay ve büyük Karaçay isimli iki büyük dere  yanında, çok sayıda küçük dere bulunmaktadır.
           
            Akdeniz iklimi özelliğini taşıyan ilçe de yazları sıcak ve kurak , kışları ılık ve yağışlı geçmektedir. Yazın sıcaklık ortalama 25 C. Civarında , kışın ise 10 C. civarına  düşmektedir. Nisbi nem oranı yazın % 80 , kışın ise % 70 oranındadır.  İlçe doğal bitki örtüsü bakımından zengindir. Akdeniz ikliminin bitki örtüsü olan makiler geniş yer kaplamaktadır.