Ziyaret Saatleri ve Ziyaretçilerin Uyması Gereken Kurallar
07 Aralık 2017


HASTA ZİYARETİ ESNASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

            Hasta Ziyaret Saatleri:

 •   Genel Ziyaret Saati: Hasta ziyaretleri her gün 12:00 – 14:00 ve 19:00 – 21:00 saatleri arasında yapılmaktadır.

          

            Hasta Ziyaretinde Uyulması Gereken Kurallar:

 • Doktorunun izin vermediği özel durumlarda hasta ziyareti için ısrar edilmez.Hastalar açısından sakınca doğurabilecek durumlarda ziyaret doktor iznine bağlıdır. Ziyaret kısıtlaması olan hastalar için, kurallar hakkında hemşirelerden bilgi alınır.
 • Hastanızın tedavisine asla müdahale etmeyiniz.
 • Hasta ziyaretini, ziyaret saatlerinde yapılır.
 • Ziyaret süresi kısa olmalıdır ( tercihen en fazla 10 dakika)
 • Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalı ve diğer hastaları rahatsız edecek derecede yüksek sesle konuşulmamalıdır.
 • Hasta yataklarına oturulmamalı, hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmamalıdır.
 • Ziyaret öncesi ve sonrası eller yıkanmalıdır.
 • Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemeli, aynı odada kalan diğer hastalara da herhangi bir gıda verilmemelidir.
 • Hastane içinde tütün ve alkollü içecekler kullanılmaz. Kullananlar hakkında yasal hükümler uygulanacaktır.
 • Ziyaret esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemeli, gereksiz ve meraklı sorular sorulmamalıdır.
 • Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.
 • Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.
 • Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır.
 • Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hasta odaları terk edilmelidir.
 • Ziyaretçilerle ilgili şüpheli bir durum ile karşılaşıldığında Güvenlik görevlilerinden yardım istenmelidir.
 • Özellikli hasta gruplarının ziyaretleri özellik grubuna göre ve hastanın doktorunun öngördüğü kurallar çerçevesinde belirlenir, (özellikli hasta grubuna; bulaşıcı hastalığı olanlar, terminal dönem hastaları, onkoloji hastaları, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar, yanık tedavisi gören hastalar ve mahkûm hastalar örnek olarak verilebilir)